Styrelsen

Ordförande Igor Ladan

Sekreterare Johanna Grandin

Kassör Don Kameli

Suppleanter Ronny Fritsche, Carlos Galvez