Styrelsen

Ordförande Elin Skålén

Sekreterare Eyrún Gestsdóttir

Kassör Don Kameli

Suppleanter Igor Ladan, Johanna Grandin