Styrelsen

Ordförande Igor Ladan

Sekreterare Eyrún Gestsdóttir

Kassör Don Kameli

Suppleanter Johanna Grandin, Ronny Fritsche