Styrelsen

Ordförande Elin Skålén

Sekreterare Tony Jiveus

Kassör Jenny Litmark

Suppleanter Eyrún Gestsdóttir, Don Kameli