Frågor och svar

Har föreningen några avtalade rabatter?

Föreningen har inga avtalade rabatter.

Bredband

Föreningen har bredbandsavtal med ComHem. 100 MB ingår i månadsavgiften, ytterligare kapacitet kan köpas till. Bredband får man tillgång till via nätutagen i lägenheterna. Kontakta ComHem för beställning eller ändring av bredband.

Årsredovisningar

Under menyvalet ”Dokument” återfinns årsredovisningar från 2007 och framåt.