Kontakt

Adress

Brf Gulmåran i Hildedal

c/o Elin Skålén

Taklöksvägen 23

417 19 Göteborg

Mejl

styrelsen@brfgulmaran.se